S/S SKAGEN II. Foto genom Micke Asklander samling.