M/S SHARDEN i Porto Torres 22/6-2017. foto George Koutsoukis.