M/S SEA WITCH i Drapetsona 19/5-2004. Foto Nikos Thrylos.