HSC SEA RUNNER i Pireus 23/4-2008. Foto Georges Koutsoukis.