HSC SEA RUNNER i Pireus 16/4-2008. Foto Georges Koutsoukis.