M/S SCANDINAVIA. Foto genom Micke Asklander samling.