S/S SAMUEL GUSTAF HERMELIN. Foto genom Lennart Falleth samling.