M/S SAMOTHRAKI i Perama 17/6-2006. Foto Panteleimon Lelekis.