M/S SALAMIS FILOXENIA i Drapetsona 25/9-2009. Foto George Koutsoukis.