M/S SAGA STAR utan bogvisir lämnar Travemünde. Foto genom Andreas Wörteler samling.