M/S SAGA STAR upplagd i Rostock 20/1-2002. Foto Preben Mogensen.