S/S ROMA ligger strandat vid Nyrefsudde 1900. Foto genom Gunnar Hedmans samling.