M/S ROD i Kinosoura 17/10-2006. Foto George Koutsoukis.