S/S RING. Foto Ruud Van Der Duin, genom Lennart Falleth samling.