T/S REGIN.

Byggd 1921 av Oskarshamns Varv, Oskarshamn.

Varvsnummer. 260.

Dimensioner. 71,46 x 10,98 x 4,30 m.

Efter ombyggnad. 73,00 x 10,98 x 4,30 m.

Brt/ Dwt. 1373/ 735.

Efter ombyggnad. Brt. 1431.

Maskineri. En Alfa Laval ångturbin.

Effekt. 1600 hk.

Knop. 14,0.

Passagerare. 465.

Hyttplatser. 64.

Efter ombyggnad. Bilar. 25.

RN. 6517.

IMO. 5528543.

Systerfartyg. RAGNE.

Beställdes 1914 med namnet GAUTHIOD för att sättas in mellan Stockholm - Lübeck, men levererades först 1921 p g a metallbristen under första världskriget.

Levererades den 1 december 1921 till Stockholms Rederi Ab Svea, Stockholm. Kom inte i trafik förrän i maj. Byggpris 1,79 miljoner SEK.

1922 05 27. Startar Express-linjen Malmö - Stockholm - Sundsvall - Luleå. Första avgången från Stockholm söderut är invigning av expressruttens södra del. Med på resan följde representanter för Sveabolagets direktion och kommisionärer, särskilt inbjudna m. fl. ”Samtliga I-klass hytter ligga på huvuddäck och äro ljusa, luftiga och eleganta…Matsalen och salongen till 1:sta klass äro förlagda på övre däck och över detta finnes ännu ett promenaddäck med rymlig röksalong.”
Sveabolaget sköter själva restaurangrörelsen och man har satt ned priserna så att ett helpensionspris är 6:50 per dag.

1923. Insatt mellan Göteborg - Malmö - Stockholm - Sundsvall - Luleå. Linjen utsträcktes denna sommar till Göteborg med anledningen av ”Jubileumsutställningen” i staden.

1924 - 1939. Insatt mellan Köpenhamn - Malmö - Stockholm - Sundsvall - Luleå. En rundtur tar två veckor. Söndagar gick den ena av REGIN OCH RAGNE norrut, det andra fartyget gick på lördagar söderut. Trafiken pågick från maj/juni fram till november/december, lite längre tid söderut. Till skillnad från de andra av Sveabolagets kustångare hade REGIN OCH RAGNE utskänkningstillstånd ombord då de räknades som fartyg i trafik till utlandet (Köpenhamn). Redan i mitten av 1920-talet hade rutten blivit så populär att fartygen oftast var fullbokade.

1924 05 07. Startar årets trafik. Går inte längre till Göteborg, utan södra ändpunkten är Köpenhamn.

1926 05 14. REGIN får  hjälp av statsisbrytaren kl. 04.00 på morgonen att ta sig ut från Sundsvall där hon fryst inne.

1927 11 24. Efter 15,5 timmars arbete kunde REGIN, WARJO, EGIL, MJÖLNER och DUX ta sig ut genom isen från Luleå hamn till öppet vatten.

1927 12. I trafik Stockholm - Åbo.

1928 02 21 - 1928 03 05. Ersätter HEIMDALL som grundstött mellan Stockholm - Mariehamn - Åbo.

1928 03 01. OIHONNA och REGIN ett halvt dygn försenade p.g.a. dimma.

1929 02. Infrusen i Malmö.

1930 01. Nödbelysning installeras.

1931 04 08. REGIN fått en radiopejlapparat installerad.

1934 06 - 1934 08. Svenska Dagbladet arrangerar billiga resor till Skåne och Danmark med Regin och Ragne.

1935 07 06. Tog Västebotten som med 200 passagerare råkat ut för en maskinskada på släp in till Sundsvall.

1935 - 1936. REGIN vintertrafik Stockholm - Malmö - Köpenhamn.

1936 02 21. REGIN anländer till Stockholm från Köpenhamn hårt nedisad efter en stormig resa. Bilar på däck tvingades man bryta loss. Fartygets radio- och pejlantenn hade brustit av isens tyngd, det var enda skadan på fartyget.

1936 03 02. Grundstötning i Malmö hamn i dimma vid kl. 16.00. Fartyget fastnade på banken av vänstra sidan av inseglingsrännan. Efter 7 timmar lyckades ett par bogserare dra loss henne och hon kunde fortsätta mot Köpenhamn.

1938 - 1939. Regin vintertrafik mellan Stockholm - Malmö - Köpenhamn.

1938 08 13. Grundstötte utanför Bredskär, Holmsund.

1938 08 26. Regin kolliderar på Nybroviken med finska motorseglaren Aina (från Vårdö), som får bogsprötet avbrutet. Finska fartyget låg och drev med tomlast och besättningen var under däck och hörde inte Regins varningssignaler.

1939 03 31. REGIN har 200 000 ägg i lasten till Stockholm inför påsken från Danmark.

1939 06 02. När REGIN anländer till kajen vid Hotell Strand kl. 05.00 på morgonen får inte passagerare från Danmark och Tyskland gå iland. De tvingas vänta tills passpolisen kommer kl. 09.00. Denna väntan skapade mycket bråk.

1939 09 08. Avgår fartyget från Malmö mot Dieppe för att hämta hem svenskar.

1939 09 13. Anlände till Dieppe en dag senare än planerat.

1939 09 14. Regin och Ragne avgår från Dieppe och kommer till Göteborg kl. 07.00 den 19/9 med 252 Parissvenskar och 46 finnar, samt 26 representanter för andra länder. Fartygen gick in i Skagerak längs med den norska kusten p.g.a. minfaran.

1940 06 09. Under sommaren insatt Stockholm – Sundsvall – Härnösand – Luleå. Avgångar på söndagar från Stockholm. Trafiken går inom 3 milsgränsen.

1942. Under sommaren insatt Stockholm – Sundsvall – Härnösand – Luleå. Avgångar på söndagar från Stockholm.

1944. Under sommaren insatt Stockholm – Sundsvall – Härnösand – Örnsköldsvik – Skelleftehamn. Med avgångar på onsdagar från Stockholm.

1944 08 20. När Regin anlände till Stockholm från Sundsvall fann man på akterdäcket mellan 600 – 700 kr i omsorgsfullt sönderrivna sedlar (femmor och tior). (Motsvarar 55 000 kr i lön 2011) Serie och sedelnummer saknades, siffrorna var som utstansade. Någon verkar ha försökt kasta sedlarna överbord. Det var troligen en bunt makulerade sedlar som kommit på avdrift och någon fått kalla fötter.

1945 03 14. Planerades att göra en resa till Lübeck för att hämta hem svenskar. Resan blev dock uppskjuten.

1945 03 20. Insatt i trafik Stockholm – Mariehamn - Åbo istället för Heimdall.

1945 05. Insatt Stockholm – Sundsvall – Härnösand – Luleå.

1945 08-09. Chartrad av UD för resor till Lübeck från Gävle, Ronneby, Trelleborg och Stockholm.

1945 08 18. Resa från Stockholm till Lübeck med 162 tyskar från legationen som sänds tillbaka till Tyskland.

1945 08 26. Resa från Gävle till Lübeck med civilinternerade som står under utlämningskommissionens kontroll.

1945 09 03. Resa från Trelleborg till Lübeck med 37 utlandssvenskar.

1945 09 06. Lämnade Ronneby redd med 140 tyskar, huvudsakligen familjer till personal vid olika tyska legationer i Europa. Gick till Warnemünde och Lübeck.

1945 09 09. Regin åter i Trelleborg från Lübeck. Ska göra ytterligare 3 resor där tyskar hämtas från Gävle och Kalmar.

1945 09 14. Regin till Lübeck (från Gävle) med 205 tyska desertörer. Den andra liknande transporten.

1945 10 01. Regin till Trelleborg efter sin sista resa för UD. Har transporterat hem ”Icke önskvärda” tyskar i vårt land. På returresorna har hon hemfört svenska undersåtar.

1945 10 01. Några resor till Gotland för att hämtat hem svenska trupper till Åhus.

1946 04 11. Insatt Stockholm - Helsingfors.

1946 05 03. REGIN en dag sen till Helsingfors p.g.a. dimma och minvarning.

1946. Insatt mellan Stockholm - Sundsvall - Härnösand - Skelleftehamn samt Stockholm - Finland.

1946 11. Går från Stockholm till England för att därifrån fortsätta till Medelhavet, dit hon är utchartrad för trafik under vintern.

1946 12 12. Kl 16.35 avgick Regin från Marseilles till Haifa med passagerare och styckegods.

1946 12 15. Tvingades man slå av på farten efter att man mött en hård storm, med brytande sjö och överspolning. Fartyget fick flera skador och vid kl. 18.30 hade man fyra fot vatten i aktra lastrummet.

1946 12 17. Tvingades man söka nödhamn i Calamata, Grekland.

1946 12 19. Lämnade man Calamata efter att skadorna som orsakade läckan lagats. Det var avloppsröret från I-klass toaletten som bräckts.

1946 12 22. kl. 08.35 anlände man till Haifa.

1947 07. Efter att ha fått kojer av trä inbyggda på mellandäck, i kaféet och på det inbyggda promenaddäcket för 500 barn, sätts hon in på att transportera 3 500 finska flyktingbarn, varav många varit i Sverige i fem år, mellan Stockholm och Åbo.

1947 07 04. Första resan med 223 barn från Stockholm och Åbo.

1947 08 03. Avgår från Stockholm mot Rouen med totalt 104 scouter som ska till ett internationellt scoutläger i Paris. Förhyrd av Swedish Scout Council.

1947 08 04. I Trelleborg och hämtar upp de sista scouterna.

1947 08 21. Går åter från Rouen.

1947 08 23. Ankommer till Trelleborg.

1948. Under sommaren i trafik Stockholm - Sundsvall - Härnösand - Örnsköldsvik - Luleå. En tur i veckan.

1949 06. Insatt mellan Stockholm - Sundsvall - Vasa.

1949 07. Insatt mellan Stockholm - Mariehamn - Åbo.

1950 06 - 1950 08. Insatt mellan Stockholm - Mariehamn - Åbo.

1950 09 25. Ankom till Amsterdamsche Droogdok Maatschappij N. V., Amsterdam, Holland för ombyggnad med s k ”Soft Nose”, kortare och bredare skorsten och nya publika utrymmen, samt radar. Exteriören förändras genom att både promenad- och shelterdäck blir inbyggda. Akterlastrummet med sina lastbommar försvinner liksom ventilatorerna och lastbommarna på däcksöverbyggnadens förkant intill kommandobryggan. Däckshuset på båtdäck får ny utformning och inredning med bl. a. dagrum för befälhavaren och större styrhytt. Promenaddäckets gamla veranda och café försvinner för att lämna plats åt ett 1:a klass café sträckande sig över hela fartygsbredden och försett med ny modern inredning. Den gamla röksalongen slopas för att lämna plats för pentry och på båda sidor om pannkappen blir det caféservering för däckspassagerare och på akterkant av promenaddäckets inbyggda del fasta bänkar med sittplatser för ett stort antal däckspassagerare.
Entrén till 1:a klass på shelterdäck flyttas fram till däcksbyggnadens förkant och den nya matsalongen förskjutes i motsvarande grad akteröver och utvidgas så att den får sittplats för 60 mot tidigare 50 personer. En nyhet blir också att en särskild turistklass matsalong anordnas på samma däck babord, där förut musik- och skrivrummet samt konversationssalongen låg. Denna matsalong får plats för 27 personer vid småbord. Förstaklasshytterna som förlägges till huvuddäcket får ny uppdelning och modern inredning. Det blir tvåmanshytter, mot förut huvudsakligen hytter för fyra, med fast över- och underkoj med Dux madrasser, vilket gör båda kojerna lika bekväma. Alla hytterna har fått rinnande varmt och kallt vatten. I 1:a klass blir det liggplats för 48 passagerare och i turistklass för 134 personer. Turistklasshytterna är lika bekväma som 1:a klasshytterna men saknar dagljusventil. Längst akterut på huvuddäcket placeras ett antal hytter för turistklasspassagerare och för dessa anordnas även en ny hyttavdelning på det aktre undre däcket. På samma däck blir det även ett antal turistklasshytter två däck under 1:a klass cafét. 1 634 brt, 1 000 passagerare, 48 bäddar i I-klass och 131 i turistklass, 25 bilar. Ombyggnaden kostade 1 milj. SEK.

1951 04 08. Åter i Stockholm efter ett halvårs ombyggnad i Amsterdam.

1951 04 12. Insatt mellan Stockholm - Mariehamn - Åbo.

1951 07. Grundstötning i Ledsund i tjock dimma med 610 passagerare?

1951 11 01. Regin på grund 45 minuter efter avgång vid östra Granholmen med 156 passagerare på väg mot Åbo. Vädret disigt och endast en skrapning märktes från akterskeppet. Inga läckor och fartyget fortsatte till Åbo där bykare konstaterades att ett propellerblad slagits av 15 cm från propellernavet.

1952 03 02 - 1952 05 01. Insatt mellan Stockholm - Mariehamn - Åbo.

1952 05 02 - 1952 05 16. Bottenmålas och rustas vid Finnboda Varf.

1952 05 16 - 1952 09 27. Insatt mellan Stockholm - Mariehamn - Åbo.

1952 10 05 - 1953 02 11. Insatt mellan Stockholm - Mariehamn - Åbo. sedan blev issituationen så pass svår att Heimdall tog över turerna.

1953 05 - 1962. Stockholm - Helsingfors höst och vår och sommartid insatt mellan Stockholm - Mariehamn - Åbo. Ersatte Birger Jarl som flyttades till Helsingforslinjen på somrarna.

1953 09. Regin gjorde Sveabolagets två sista resor för året mellan Skeppsbron – Helsingfors innan den 29 september, hon ersatte BIRGER JARL. REGIN gick innan dess mellan Skeppsbron och Åbo. lades därefter upp.

1953 12 25 - 1954 04 09. Ersätter BIRGER JARL mellan Skeppsbron - Åbo.

1954 04 30. Insatt mellan Stockholm - Helsingfors.

1954 06 02 - 1954 09 14. Insatt Skeppsbron - Åbo. Bilkapacitet 15/25 st.

1955 05 28. Insatt mellan Stockholm - Åbo.

1955 09 10. Bytt linje med BIRGER JARL och insatt Skeppsbron - Helsingfors.

1956 04 05. Ersatte BIRGER JARL en kort period på Skeppsbron - Åbo som gick på varv.

1956 06 01. Insatt mellan Stockholm - Åbo.

1956 09 07. Växlar linje med BIRGER JARL och sätts in mellan Skeppsbron och Helsingfors.

1957 01 18 -1957 04 04. Ersatte Birger jarl mellan Skeppsbron och Åbo. Därefter upplagd för dockning och översyn.

1957 06 03 - 1957 09 07. Insatt Stockholm - Åbo.

1957 09 07. Insatt mellan Stockholm - Helsingfors. Under året gjorde Sveabolaget en genomgång av fartygen och man ansåg att REGINS som klassats 1955 (nästa klassning 1959) var i god kondition. Mindre god anses dock luftventilationen vara och turistklasshytterna föröver. Hon bör dock klara att vara i drift och inte behöva ersättas innan 1963. Regin ansågs vara långt ifrån modern och uppfyller inte nutida (1957) krav på komfort. Förslaget är att avvakta Borebolagets nybygge och sedan se hur det mottages.

1958 04 14. Ersätter BIRGER JARL på Stockholm - Åbo under BIRGER JARL årliga översyn.

1958 05 14 - 1958 05 25. Insatt mellan Stockholm - Helsingfors.

1958 05 25 -  1958 09 07. Insatt mellan Stockholm - Åbo.

1958 09 07 - 1958 09 29. Insatt mellan Stockholm - Helsingfors.

1959 04 09 - 1959 05 15. Insatt mellan Stockholm - Åbo.

1959 05 15 - 1959 06 02. Insatt mellan Stockholm - Helsingfors, växlar sedan linje med BIRGER JARL.

1959 06 02 - 1959 09 04. Skeppsbron - Åbo. Tar 54 passagerare i första klass, 121 passagerare i turistklass och 669 däckspassagerare, samt 26 bilar.

1959 09 04 - 1959 09 30. Insatt mellan Stockholm - Helsingfors.

1960 04 20 - 1960 05 24. Insatt Stockholm - Åbo.

1960 04 22. Grundstöte på resa Stockholm - Åbo med 161 passagerare och 110 ton last i Asköleden strax söder om Mariehamn i tjocka. Lotsfartyget VALVOJA gick ut för att assistera. REGIN gled av grundet men fastnade igen. Då VALVOJA anlände fick man över en wire och fartyget kom loss omedelbart och fortsatte till Åbo. REGIN fortsatte trafikera till den 24 maj då hon dockades vid Finnboda Varf.

1960 04 24. Ankom Finnboda Varf, Nacka för dockning. Där konstaterades omfattande skador på botten, roder och propeller. 14 bottenplåtar var skadade.

1960 50 30. Dockades ut efter temporära reparationer, permanenta reparationer fick vänta till hösten.

1960 06 01 - 1960 09 12. Insatt i de samseglande rederiernas trafik (Silja Line) mellan Norrtälje - Åbo med avgång klockan 10,00 från Norrtälje med ankomst 22,00 i Åbo, fartyget gick inte in till Mariehamn men en passbåt fanns att tillgå i Degerby på Föglö för Ålandsresenärerna. Resande från Stockholm kunde välja "snabbtåget" Finländaren som gick från Östra Station och vidare direkt ut på kajen i Norrtälje. Det var endast resande med båtbiljett som fick åka med detta tåg. Tåget avgick kl. 08.25 och fartyget avgick kl. 10.00. Fartyget kom kl. 20.00 till Norrtälje och tåget gick åter kl. 20.45 för att vara vid Östra Station kl.22.00. Besättningen uppgick till 45 man varav 10 i befälsposition. Ombord fanns också en heltidsanställd rederilots. Man funderade även att till 1961 sätta in Regin eller Silja i par med Skandia.

1960 09 14. REGIN återlevererad av Siljarederiet till Svearederiet.

1960 11 03 - 1960 12 03. Efter att REGIN reparerats övertar hon BIRGER JARLs turer till Åbo, då den senare går till Finnboda för översyn och klassning. Därefter lades REGIN upp vid Finnboda Varf.

1961 04 06 - 1961 05 09. Insatt mellan Stockholm - Åbo då BIRGER JARL skulle på översyn på Finnboda.

1961 06 17 -  1961 08 19. Gjorde fartyget 9 st 7 dagarskryssningar Stockholm - Leningrad, med totalt 789 passagerare till Leningrad och 796 tillbaka. Den 3 december 1960 hade ryska myndigheter meddelat att de endast tillåter att REGIN sätts i kryssningstrafik på Leningrad. Reguljärtrafik ämnar de sköta själva med Marflots Cooperatie eller Sestroresk. Det var dock BALTIKA, MIKHAIL KALININ och ESTONIA som trafikerade Stockholm sommaren 1961 på sina turer från Leningrad till England och Frankrike.

1962 06 16 - 1962 08 25. Under sommaren insatt på kryssningar Stockholm - Leningrad, 720 passagerare till Leningrad och 590 tillbaka.

1962 08 26 - 1962 08 31. En resa Stockholm - Riga - Stockholm.

1962 09 10. På Sveabolagets styrelsemöte framgick att REGINs Leningradtrafik lämnade betydande förlust. Man ansåg att både REGIN och RAGNE voro icke i sådant skick att de under ytterligare någon längre tid kunde användas för passagerartrafik och man borde överväga försäljning.

1962 12. Klart att GFL köper Regin av Sveabolaget.

1963 04 15. Såld till Rederi Ab Göteborg - Frederikshavn, Göteborg, för 1,5 miljoner SEK. Omdöpt till PRINSESSAN REGINA.

1963. Insatt i Sessanlinjen trafik mellan Göteborg - Frederikshavn.

1965 08 31. Maskinhaveri och tagen ur trafik.

1963 - 1967. Låg upplagd i Göteborg vid Skeppsbron under vintern, men restaurangen var öppen under vissa tider.

1967 10. Såld till Skrot & Avfallsprodukter (Torsten Johannisson), Göteborg. Pris 135 000 SEK. Upplagd vid företagets kaj på Hisingen och utbjuden till försäljning.

1968 02 02 - 1968 05. Någon gång under perioden plundras fartyget av tjuvar i Göteborgs hamn. Mycket stora skador anställs ombord, maskineriet och delar av inredningen fördärvades vid sänkningen. Fartyget sänktes genom att vandalerna öppnades hennes bottenventiler. Tjuvarna kom sjövägen med en relativt stor båt, skuta eller fiskefartyg, och lade beslag på en hel del värdefull metallskrot, lanternor samt alla kopplingar och munstycken till brandslangarna. Efter att fartyget plundrats öppnades bottenventilerna vilket medförde att maskinrummet och inredningen akterut ställdes under vatten. Efter att hon bärgats av Röda Bolaget konstaterades att maskineriet som utgörs av ångturbiner fördärvats, liksom stora delar av inredningen.

1968 02 15. Under natten besöktes fartyget åter av vandalerna och man stal radarapparaten samt hela radarmasten med antenn. Att det var samma liga som var framme är klart då man redan vid det tidigare besöket försökt stjäla radarn. Enligt haveriinspektören på det inblandade försäkringsbolaget, Atlantica, har stölderna uppenbara likheter med de stölder som gjordes ombord på Volvos logementfartyg DORMIO (ex. RAGNE) för några år sedan när hon låg för upphuggning hos Skrot & Avfallsprodukter. Där kom man också i båt längs älven och stal främst värdefullt skrot men även en hel del av den gamla fina mahognyinredningen samt magnetronen i radarapparaten. Det var tre besättningsmän från ett mindre västtyskt fartyg, som man sett förflytta sig i Göteborgs hamn med släckta lanternor.

1968. Upphuggen i Göteborg (andra kvartalet).

 

T/S REGIN.

T/S PRINSESSAN REGINA.

Tillbaka till Rederi Ab Svea.

Tillbaka till de samseglande rederierna.

Tillbaka till Silja Line.

Tillbaka till Sessan Linjen.

© 2023 faktaomfartyg.

Text Olav K.