Rederi Ab Staffan/ Malmö Rederi Ab.

Två dotterbolag som grundades av Stockholms Rederi AB Svea. 

Grunden till dessa bolag var att möjliggöra diverse avgifts- och skattelättnader för Svea.

Genom att låta dessa rederier äga fartyg som sedan chartrades, kunde Svea göra förmånliga avdrag för hyreskostnader.

Vid inköp av nya fartyg till rederierna var det Svea som beviljade krediter, ej banker.

Under åren ägdes tio (?) fartyg av Red AB Staffan och fyra (?) av Malmö Red AB.

Under åren 1935 - 1966 fanns fartyg registrerade i "Staffansrederiet" och i "Malmörederiet" under åren 1946 - 1965.

m/s Staffan (1957) var det sista fartyget i Red AB Staffan, det överläts till Svea 1966 och såldes några år senare.

S/S Nya Östhammar. (1935).

S/S Norrland. (1936-1940).

M/S Sigborg. (1939-1958).

M/S Sigvard. (1939-1959).

M/S Sigfors. (1939-1951).

M/S Sigurd. (1939-1949).

M/S Sigyn. (1939-1961).

M/S Sigbritt. (1940-1958).

M/T Gran. (1946-1965).

M/T Pan. (1946-1956).

M/S Monica. (1946-1958).

M/S Baltica. (1956-1965).

M/S Staffan. (1957-1966).

Tillbaka till rederier M.

Tillbaka till rederier R.