Rederi Ab Saturnus.

Ett rederi som bildades 1939 mellan Kooperativa Superfosfat Fabriks Ab och Stockholms Rederi Ab Svea.

1956 11 07. Så sålde Kooperativa Superfosfat Fabriks Ab sin del av rederiet till Stockholms Rederi Ab Svea, som nu vart ett helägt dotterbolag till Svea.

Rederiet upphörde 1964 genom att fartygen överfördes till Rederi Ab Svea.

M/T Saturnus. (1940-1949).

M/T Securus. (1946-1960).

M/T Servus. (1946-1956).

M/S Scandus. (1949-1951).

M/T Saturnus. (1950-1962).

M/T Sirius. (1951-1956).

M/S Faros. (1953).

M/T Scandius. (1955-1956).

M/S Frigus. (1955-1957).

M/S Kare. (1955-1964).

M/T Sinus. (1956-1959).

M/T Sirius. (1959-1964).

 

Tillbaka.