Rederi Ab Runa, Rederi Ab Resurs, Rederi Ab Signe.

Rederi AB Runa bildades i december 1935 av Carl Herman Swensson, hans bror Owe Ragnar m.fl. i Helsingborg. C H Swensson utsågs till huvudredare. 

I februari 1936 inköps det första fartyget som fick namnet s/s Singoalla. Fartyget sattes på trampfart i Östersjön, Nordeuropa, England och Vita Havet. Under vintrarna gick fartyget på Medelhavet och Västafrika. Sedermera utsågs Helge W Winck till rederiets vd och Carl W Winck till styrelseledamot. I december 1947 bildas ett helägt dotterbolag som fick namnet Rederi AB Resurs. Detta bolag skulle förvalta fastigheter och driva rederiverksamhet, dock fick rederiet sitt första fartyg 1951. Under början av 1960-talet gick det sämre för rederierna och det sista fartyget säljs till England 1962. Samma år börjar Rederi AB Runa köpa upp aktier i det närstående rederiet Rederi AB Signe som då ägde ett fartyg, m/s Edith. Under 1963 fullföljdes uppköpet och 1/12 del av fartyget överförs till Rederi AB Runa. Därefter ägdes det av ett partrederi. 1967 säljs m/s Edith till Kihlbergs Fartygsagentur AB, Göteborg.

Rederi AB Signe hade sitt ursprung i C H Swenssons far, Herman Swensson. Han inköpte redan 1922 ett fartyg som var grundplåten till Rederi AB Signe. Dock avled han 1923 innan rederiet bildats. Han efterträddes av sin kollega, August Andersson som 1924 grundade detta rederi. A Andersson avled 1946 och efterträddes av sin son John Andersson som i sin tur efterträddes av C H Swensson 1967.

Redan på 1890-talet började familjen Swensson med rederiaffärer. Herman Swensson och hans bror Nils Petter Swensson samt deras far Bengt Swensson blev involverade i rederinäringen genom egna rederier, delägarskap och släktskap med redarfamiljerna Henckel, Hulthén och Pyk.

 Bland rederierna återfinns AB Kattegat, AB Skagerack, Rederi AB Atlanten och Rederi AB Henckel.

Information Lennart Falleth.

S/S Signe. (1924-1939).

S/S Edith. (1928-1958).

S/S Singoalla. (1936-1960).

S/S Singorita. (1951-1956).

S/S Signe. (1955-1960).

M/S Singorita. (1958, 1961-1962).

M/S Bermudina. (1958-1961, utchartrad).

M/S Edith. (1959-1967).

Tillbaka.