Rederi Ab Norrström.

Efter att ha studerat sjöfartsnäring utomlands och arbetat för Leffler & Son i Stockholm grundar Ivan Jeansson tillsammans med sin far, Hugo Jeansson, Rederi AB Norrström i Stockholm. Ivan J var släkt med John & Birger Jeansson (Ångbåts AB Kalmarsund) och Harald Jeansson (Rederi AB Kjell) och kom ursprungligen ifrån Kalmar. 

1939 Flyttar Ivan J tillbaka till Kalmar men fartygens hemort kvarstår i Stockholm fram till 1947. 1954 säljs två av de fyra fartygen till Norge resp England. 

I juli 1955 avlider Ivan J och bara några veckor senare skrotas det tredje fartyget. Hans fru Ewy Jeansson övertar rederiet som nu endast har ett fartyg kvar, trotjänaren s/s Windar. 

Detta fartyg gick dock på grund i november 1956. Skadorna blev så pass omfattande att det inte lönat sig att reparera fartyget. 

Det gick på skrotning i Ystad i mars 1957. Därmed upphörde rederiets verksamhet.

 

S/S Sandar. (1927-1955).

S/S Windar. (1929-1957).

M/S Birgitta. (1945-1954).

S/S Stellar.  (1947-1954).

 

Tillbaka.