Rederi AB Hernodia / Rederi AB Hernö.

Rederi AB Hernodia grundades i Hernösand år 1899 av F A Nätterquist m.fl. Samma år inköptes rederiets första fartyg, s/s Eva, från England.

1902 inköps rederiets andra fartyg, s/s Clara. Därefter dröjer det till 1909 innan det blir fler fartygsinköp.

Då inköps två fartyg, s/s Bertha och s/s Antwerpen ifrån Rederi AB Harrington, Hernösand.

1911 säljs s/s Antwerpen och grundaren F A Nätterquist avgår ur styrelsen p.g.a. motsättningar i styrelsen.

1915 skall rederiets första nybygge levereras ifrån Lindholmen i Göteborg. Fartyget heter s/s Hernodia.

På jungfruresan på väg till Hernösand minsprängs fartyget och förliser i Ålands hav. Rederiet köper då in ett äldre fartyg som ersättning, s/s Lena, ifrån Norge.

I maj 1916 köps Rederi AB Hernodia upp av Kramfors AB. Alla tillgångar och skulder överförs till ett nybildat rederi vid namn Rederi AB Fredrika.

I juni 1917 likvideras Red AB Hernodia.

1923 grundas ett nytt rederi, Rederi AB Hernö, av de tidigare medlemmarna i Rederi AB Hernodias styrelse.

Det inköpta fartyget hade av en slump namnet s/s Hernodia. Detta fartyg säljs till Helsingborg 1927.

Text Lennart Falleth.

S/S Eva. (1899-1916).

S/S Clara. (1902-1916).

S/S Bertha. (1909-1916).

S/S Antwerpen. (1909-1911).

S/S Hernodia. (1915).

S/S Lena (1915-1916).

Rederi Ab Hernö.

S/S Hernodia. (1923-1927).

Tillbaka.