Rederi Ab Hasting.

År 1930 grundades i Helsingborg Rederi AB Hasting av bl a Erik Håkansson, Wilhelm Håkansson och August Andersson. Erik Håkansson utsågs till huvudredare. 

I mars året därpå inköptes det första fartyget ifrån Danmark, detta fick namnet s/s Hasting. 

Under åren inköptes ytterligare några ångfartyg och de gick huvudsakligen i trampfart. 

1959 avlider Erik Håkansson. Samtidigt köper C O Hillerström upp aktiemajoriteten i rederiet och några år senare köper han resterande aktier och äger därmed 100 procent av rederiet. 

Den sista ångare säljs 1964 och rederiets verksamhet ligger vilande fram till 1966 då ett kylfartyg levereras (m/s Hasting (II)) ifrån Sölvesborgsvarvet. 

Detta fartyg går under svensk flagg fram till 1973 då det säljs till Nederländska Antillerna. 

Därmed upphör Rederi AB Hastings verksamhet. Dock bör nämnas att den nya ägaren till m/s Hasting (II), Rudolph Reimers i Hamburg, var styrelseledamot i Hillerströms bolag.

S/S Hasting. (1931-1958).

S/S Hövding (1936-1956).

S/S Harding. (1951-1954).

S/S Hunting. (1955-1964).

M/S Hasting. (1966-1973).

 

Tillbaka.