Rederi Ab Gerania, Rederi Ab Gevalia, Rederi Ab Botnia.

Med ändamål att utöva rederirörelse”, huvudsakligen trampfart, grundade direktörerna Erik och Emanuel Högberg samt sjökapten J.J. Malmberg (Malmberg var Emanuel Högbergs svärfar) år 1924 Rederi AB Gevalia och år 1928 Rederi AB Gerania.

Verkställande direktör var sjökapten J.J. Malmberg. Även Rederi AB Botnia var ett av J.J. Malmbergs & Emanuel Högbergs rederier.

Samtliga rederier hade sin hemort i Gävle. Senare grundade dessa herrar, tillsammans med J Haag, även Rederi AB Staffan i Gävle.

Text Lennart Falleth.

Rederi Ab Gerania.

S/S Gerania. (1929-1939).

M/S Sandö. (1949-1953).

Rederi Ab Gevalia.

S/S Elsa. (1924-1937).

M/S Husarö. (1949-1953).

M/S Måsen. (1955-1958).

S/S Reserv. (1928-1933).

Rederi Ab Botnia.

S/S Holmia. (1933-1935).

Fotnot: Det fanns även ett rederi som hette Ångfartygs AB Gevalia i Gävle men om detta har någon anknytning till ovanstående rederier känner jag inte till.

Sven Engwall som ledde Gevaliakoncernen (kaffetillverkning, rederi m.m.) i Gävle satt som ledamot i Sveas styrelse så det är inte helt omöjligt (han återfinns även i Red AB Saturnus och på Finnboda Varv).

Det jag känner till om Ångfartygs AB Gevalia är att de köpte ett fartyg redan 1906 som hette s/s Örnen och döpte om detta till s/s Gevalia. Det såldes senare, 1916, till Stockholm.    

Tillbaka.