Ångfartygs Ab Fredrik/ Fredriksbolaget.

Rederiet bildades ca 1895-1896 i Gävle.

Det drev i huvudsak lastlinjetrafik mellan Gävle – ostkusten – Lübeck.

Efter ett beslut i november 1905 övertas Fredriksbolaget av Nya Rederi AB Svea, Stockholm den 1 januari 1906.

Köpesumman var 375 000 kr för samtliga fartyg i rederiet. Summan prutades till 360 000 kr då fartygens skick bedömdes som dåligt och de behövde översyn.

Text Lennart Falleth.

S/S Fredrik. (1895-1904).

S/S Germania. (1895-1906).

S/S Lily. (1897-1906).

S/S Dania. (1897-1906).

S/S Svecia. (1904-1906).

 

Tillbaka.