M/S PRINCESA MARISSA i Pireus 28/6-2005. Foto George Koutsoukis.