M/S PREVELIS i Pireus 11/5-2007. Foto Georges Koutsoukis.