HSC PINAR DEL RIO i Fort Lauderdale 6/12-2015. Foto Robert Brink.