M/S PILAR DEL MAR i Palma 17/6-2008. Foto Carlos Moreno Trobat.