M/S PERGAMON SEAWAYS i Patras 13/1-2023. foto George Koutsoukis.