HSC PAROS JET i Pireus 17/8-2015. Foto George Koutsoukis.