M/S PANAGIA TINOU i Lavrion 9/4-2004. Foto Nikos Thrylos.