M/S PANAGIA TINOU i Pireus 5/3-2017. Foto George Koutsoukis.