M/S PANAGIA TINOU i Pireus 15/5-2016. Foto George Koutsoukis.