M/S PANAGIA TINOU i Pireus 26/4-2016. Foto George Koutsoukis.