M/S PANAGIA TINOU i Pireus 15/3-2015. Foto George Koutsoukis.