M/S PANAGIA HOZOVIOTISSA i Lavrio 3/5-2007. Foto Georges Kousoukis.