S/S ÖSTANÅ II vid Gåsskär, augusti 1951. © Foto Per Olof Bethge.