S/S ÖSTANÅ II. Foto genom Per Olof Bethge samling.