M/S OKEANIS i Elefsis 16/2-2013. Foto Georges Koutsoukis.