M/S OKEANIS i Pireus 16/7-2007. Foto Georges Koutsoukis.