M/S OKEANIS i Zakynthos 17/12-2006. Foto George Koutsoukis.