M/S NOVA STAR utanför Gibraltar 3/4-2016. © foto Ian Boyle.