M/S NORWEGIAN DREAM i Syros 21/12-2010. Foto George Koutsoukis.