T/S NORWAY ankommer Port Kelang 10/8-2005. © Foto Gustaf Gronberg.

PS. Det är inte dimma på bilden, utan rök från alla bränder som pågår i Indonesien.