S/S NORRTELJE.

Byggd 1900 av William Lindbergs Verkstad och Varfs Ab, Stockholm.

Varvsnummer. 234.

Dimensioner. 44,20 x 8,02 x 3,40 m.

Brt/ Nrt. 359/ 213.

Maskineri. En 3-cyl, W Lindberg ångmaskin.

Effekt. 588 kW.

Knop. 15,0 (Max).

Passagerare. ?.

RN. 3702.

IDno. 5511110.

Systerfartyg. EXPRESS

1898 11 10. Beställd.

Levererades 3 februari 1900 till Norrtelje Ångfartygs Ab, Norrtelje. Kostnad 225,000 SEK.

1900 05 18. Provtur till Vaxholm.

1900 06 12. Insatt mellan Stockholm - Norrtälje. Avg vard. 15.45, sön. 09.00 till Yxlö - L.Furusund - Furusund - Köpmanholm - Östernäs-Kapellskär -  Tjockö - Gräddö - Håknäs - Lågarö - Lunda - Norrtälje, ank vard.21.00, sön. 14.15.

1911 04. Såld till Waxholms Nya Ångfartyg Ab. Insatt på traden mellan Stockholm - Norrtälje.

1938. Insatt mellan Stockholm - Norrtälje (helgtrafik), Stockholm - Furusund - Marum - backa (Vardagar).

1939 09 04. Ankommer till Hammarbyverken för att förvandlas till "Hjälpkanonbåt 17". Fartyget byggs om för att kunna härbärgera totalt 78 personer varav 2 officerare, 5 underofficerare och 26 manskap. Målades även krigsgrå. Förlades till Stavsnäs. Visade sig vara för kall inomhus och byggdes därför om en gång till. Efter ombyggnader flyttades fartyget till Gräddö och Öregrund.

1941 11 23. Återlämnas till Waxholms Nya Ångfartyg Ab efter ha återställts, Fartyget ansågs vara allt för olämpligt för försvarsändamål..

1951. Insatt mellan Norrtälje - Mariehamn.

1952. Insatt mellan Stockholm - Mariehamn.

1952 08. Gjorde fartyget två turer Stockholm - Åbo.

1953 08 16. Gör tullen en razzia ombord fartyget i Norrtälje där man beslagtar sprit och cigaretter.

1962 05. Omdöpt till EXPRESS. Insatt mellan Stockholm - Sandhamn.

1962 08. Efter sommartrafiken slut så läggs fartyget upp.

1965 03 11. Såld till Nyman & Schultz, Stockholm. Omdöpt till NORRTELJE. Renoveras vid Finnboda Varv för 912 000 SEK. 

1965 07 17. Invigs som Nyman & Schultz nya flytande informationskontor och restaurang nedanför Slottet.

1967 10 01. Stänger restaurangen ombord.

1968 05 13. Efter en "räddningsaktion" startad i Norrtälje bildas Stiftelsen s/s NORRTELJE som köper fartyget för 100.000 kr. 

1968 05. Bogseras av RAMSÖ till Vaxholm för viss upprustning.

1968. Bogserad till Gräddö för vidare renovering.

1968 07 27. Bogseras från Gräddö till Norrtälje där fartyget ankom under pompa och ståt och förtöjs där som restaurang och museifartyg för att bevaras för framtiden.

1970. Firas fartygets 70-årsjubileum med bl a Carl Anton, Roslagens Storband m m. Renovering av kajutan.

1972. Styrhytt, relingar och däck renoveras för 46.500 kr. Marinen deponerar kungaslupen EUGEN hos Stiftelsen som renoverar båten gm ekonomiskt stöd från bl a disp. Einar Carlsson och Scania Vabis. EUGEN chartras ut för passagerartrafik.

1974. Deltar Stiftelsen i utställningen "När ångbåten kom" på Roslagsmuseet. Casingen, som ej var ursprunglig i aktersalongen tas bort.

1975. Renovering av aktersalongen för 50.000 kr.

1976. EUGEN lämnar Norrtälje och hyrs ut till Sthlms Sjö- mansskola. Bryggdäck med mera plastas för 23.000 kr.

1977. Ombyggnad av köksutrymmena för 60.000 kr. Inslag om båten i STVs Sveriges Magasin.

1981. Genomgripande renovering av köket. Nya textiler i kajutan och aktersalongen. Ångvisslan renoverad och kan nu användas kontinuerligt.

1982. Nytt övre fördäck. Skylight i matsalen totalrenoverat.

1987. Till Finnboda Varv för bottenrenovering.

1988. Kom möjligheten att "mönstra på" som gast = sponsor.

1993. Ny mast från Åland.

1999. Nytt flaggspel akterut. Mast, flaggspel och gösstake får alla förgyllda knoppar.

2000 06 12. Firar fartyget sitt 100 års jubileum. med uppvaktn. av bl a s/s BLIDÖSUND, s/s EJDERN, m/s VÄSTAN, s/s SALTSJÖN, m/s STOCKHOLM, Norrtälje kommun, Roslagens Sparbank, Stiftelsen Skärgårdsbåten m fl.

2000 09 10. Bogserades till Tenö varv, Vaxholm för vissa underhålls arbeten. Alla dubbleringar i skrovet tas bort, nya bottenstockar; spant och plåt förnyas.

2000 10 15. Åter till Norrtälje.

2000 10. Hela försalongen ombyggd. Nytt däck, frysrum, förråd. Originalhytter har tagits fram som personalutrymmen. Spritförråd med ståldörr har byggts.

2002 09 08. Bogserades till Tenö varv, Vaxholm för vissa underhålls arbeten.

2002 10 12. Åter till Norrtälje.

2002. "Röda rummet" får ny durk i furu och ny ektrappa.

2004 06 08. Statens Maritima Museers fartygsråd beslutar att K-märka fartyget. Skylten sätts upp i trapphallen vid ingången till matsalen.  

2004 09. Fartyget får genom insamlade medel en ny, smalare skorsten överensstämmande med den ursprungliga.

2004 10. Ny septiktank installeras.

2005. Ny mathiss (rostfri) mellan kök och pentry installeras.

2005. Ny ventilation för diskmaskin installeras. Sprinklersystem installerat vid fritöserna i köket.

2005 05. De båda livbåtarna flyttas föröver till sin ursprungliga plats.

2005 08 15. Nya furudäck läggs på överdäck, styrbords- och babordssidan samt kobryggan, kostnad ca 900.000 kr.

2006 01 15. Så var jobbet med furudäcket klart.

2008 07 26. Firar man att fartyget har varit 40 år i Norrtälje.

2023 11 28. Bogserad av MONTFRED och JERRY från Norrtälje till Gräddö.

2023 11 29. Fortsätter bogseringen från Gräddö mot Stockholm, där man ankom beckholmen på eftermiddagen för renovering och byte av plåtar.

2024 03 11. Dockades ut efter det att plåtbyte var gjort.

2024 04 04 - 2024 04 05. Påbörjades bogseringen tillbaka till Norrtälje av bogserbåten MONTFRED.

2024 04 04. Omregistrerad som pråm.

S/S NORRTELJE.

S/S EXPRESS.

S/S NORRTELJE.

Extrabilder.

Tillbaka till Waxholmsbolaget.

© 2024 faktaomfartyg.