S/S NORMANDIA. Foto genom Lennart Falleth samling.