M/S NORDNORGE i Helsingfors 21/4-2006. Foto Miran Hamidulla.