M/S NISSOS RODOS i Pireus 3/6-2010. Foto George Koutsoukis.