S/S NEVA.

Byggd 1928 av Helsingborgs Varfs AB, Helsingborg.

Varvsnummer. 46.

Dimensioner. 75,37 x 11,61 x 4,63 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 1710/ 1248/ 2380.

Maskineri. En trippelångmaskin.

Effekt. 600 ihk.

Knop. ?.

RN. 7408.

Systerfartyg. INGER.

1927. Kölsträckt för varvets egen räkning men när skrovet var klart köptes det av AB Transmarin.

Levererades 12 januari 1928 till AB Transmarin, Helsingborg. Var vid leveransen det största fartyget som byggts på varvet.

19??. Kolliderar med BROXVIK.

19??. Kolliderar med Åländska SIGNE.

1940. Hamnar utanför minspärren.

1943 01.  Ingår i konvoj UR 59 som avgår ifrån engelska västkusten mot Reykjavik. På resan i Bristolkanalen och senare i Irländska sjön utsätts fartyget för flyganfall men klarar sig.

1943 01 22. NEVA som går sist i konvojen träffas plötsligt av en torped, ca kl 04.00, och förliste i nordatlanten. 19 man omkom, endast två kunde räddas av en brittisk trålare. Det rådde även mycket hårt väder vid tillfället. Den tyska ubåten U 358, under befäl av Kapitän-Lleutnant Rolf Manke, avlossade torpeden.

S/S NEVA.

Tillbaka till Transmarin.

© 2021 faktaomfartyg.