M/S MONICA BRATT.  Foto genom Lennart Falleth samling.