M/S MERZARIO GRECIA. Foto genom Andreas Wörteler samling.